Deia 26/01/11
2011ko January 26 Argitalpenak
Tele 7
2011ko January 26 Argitalpenak
Onda Vasca 19/01/11
2011ko January 19 Argitalpenak
Eitb.com 17/01/11
2011ko January 18 Argitalpenak
Deia 17/01/11
2011ko January 17 Argitalpenak
Kresala 16/01/11
2011ko January 16 Argitalpenak
Euskadi Irratia 22/10/10
2010ko October 22 Argitalpenak
RTVE 22/10/2010
2010ko October 22 Argitalpenak
Onda Vasca 21/10/10
2010ko October 21 Argitalpenak
La Cope 19/10/2010
2010ko October 19 Argitalpenak
Punto Radio 18/10/2010
2010ko October 18 Argitalpenak
El Mundo 17/10/2010
2010ko October 17 Argitalpenak
Deia 16/10/2010
2010ko October 16 Argitalpenak
El Correo 16/10/2010
2010ko October 16 Argitalpenak
La casa de la palabra 23/09/2010
2010ko September 28 Argitalpenak
El Correo (19/09/2010)
2010ko September 20 Argitalpenak
Deia (15/09/2010)
2010ko September 15 Argitalpenak
Deia (14/09/2010)
2010ko September 14 Argitalpenak
Radio Euskadi
2010ko September 14 Argitalpenak
The Orcadian (02/09/2010)
2010ko September 2 Argitalpenak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16